Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawa autorskie i udostępnianie

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

 

Począwszy od numeru 49 (2/2021) artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

 

 

Więcej szczegółów o licencji CC BY 4.0 znajdą Państwo na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

 

Treść licencji dostępna pod linkiem:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

 

COPYRIGHT

Od numeru 49 (2/2022) czasopismo zezwala autorom na zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń.

Autorzy udzielają wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.

 

                                                                      

 

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie w latach 2017-2021 [do numeru 48 (1/2021)] objęte są licencją
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

 

 

 

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

 

Treść licencji dostępna pod linkiem:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

                                                                      

 

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych