Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Numer 55 (4/2022)

Karol Knapiński

• Stopy metryczne jako jednostki kształtujące przebieg utworu fortepianowego (s. 5–37)
  Metric Feet as Units Shaping the Course of a Piano Piece

Anna Rusin

• Parada Erika Satiego w perspektywie intermedialnej według teorii Wernera Wolfa (s. 39–64)
  Erik Satie’s Parade in the Perspective of Intermediality as per Werner Wolf’s Theory

Ewa Pilarska-Banaszak

• Jan Rakowski (1898–1962) – spiritus movens violi d’amore w Polsce (s. 65–82)
  Jan Rakowski (1898–1962): Viola D'amore Spiritus Movens in Poland

 

POZOSTAŁE

• Spis treści

• Strona redakcyjna

Noty biograficzne

 

Pobierz cały numer