Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Numer 24 (1/2015)

Oskar Łapeta

• Twórczość Eugeniusza Morawskiego w oczach krytyków i kompozytorów (s. 4–23)
  Eugeniusz Morawski’s output in the eyes of critics and composers

Alicja Ryczkowska

• Status muzyków dworskich Rzeczypospolitej w końcu XVI i w XVII wieku (s. 24–45)
  Status of the court musicians living in the Polish Common Wealth (Poland and Lithuania) in the late 16th and 17th centuries

Michał Jaczyński

• Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz rodzaje inspiracji tym stylem w twórczości rodzimej (s. 46–68)
  Soul music – the origins, history, socio-cultural base and the kinds of soul inspiration in the Polish music 

 

Pobierz cały numer